Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de werkzaamheden, de volgende condities van toepassing:


- Op binnenlands vervoer de algemene vervoerscondities 2002 (AVC 2002) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.


- Op grensoverschrijdend vervoer het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR-verdrag) en aanvullend daarop de voornoemde AVC 2002.


- Op alle werkzaamheden zoals vervoer, expeditie, lossen, inslag, opslag, uitslag, laden, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzend gereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en -beheer met betrekking tot zaken, een en ander voor zover deze tussen de opdrachtgever en de physical distributor zijn overeengekomen, zijn de Physical Distribution voorwaarden (laatste versie), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam van toepassing.


- Op expeditie de Nederlandse expeditievoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam (laatste versie).


Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.